mgr Elżbieta Kleszcz


Jestem pedagogiem, ukończyłam pedagogikę specjalną – Wydział Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Przygotowanie zawodowe:

Szkolenia:

 • "Kurs Psychoterapii Psychodynamicznej" - 4 letnie szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne - organizator Krakowskie Centrum Psychodynamiczne
 • "Studium Psychoterapii Uzależnień" w zakresie pomocy psychologicznej, diagnozowania i psychoterapii osób uzależnionych, członków ich rodzin - Małopolski Ośrodek Szkolenia Terapeutów Uzależnień Kraków
 • "Focusing zorientowany na Relacje Wewnętrzne" - 4 stopniowe szkolenie - Agnieszka Klimek Certyfikowana Nauczycielka Focusingu
 • "Akademia psychobiologii" - Vedica - roczne szkolenie specjalistyczne
 • Szkolenie z zakresu "Dialog motywujący" - szkolenie dla specjalistów z zakresu uzależnień - Polskie Towarzystwo Terapii Motywującej
 • "Psychoterapia osób z zaburzeniami schizoidalnymi, narcystycznymi i borderline" - dr Elinor Greenberg (Szkolenia Gestalt)
 • "Warsztaty terapii biegunowej - polarity" - Pracownia Praktycznych Umiejętności Psychologicznych PTP Kraków
 • Szkolenia z zakresu pomocy osobom dotkniętym przemocą: "Przemoc w rodzinie" Atelier, "Reaguj na przemoc" Klanza, "Narkotyki - przemoc... wzajemne przyczyny" Biuro Profilaktyki Uzależnień, "Działania pomocowe w przypadku przemocy domowej" PEiW,
 • Kurs dla trenerów "Spadochron" w zakresie doradztwa zawodowego
 • "Wprowadzenie do Somatic Experiencing" - Instytut Terapii Psychosomatycznej
 • Udział w konferencjach szkoleniowych
 • Od roku 2018 udział w szkoleniu podyplomowym "Systemowe rozumienie rodziny, podejście systemowe w terapii rodzin" (szkolenie 2,5 roczne)

Regularnie poddaję swoją pracę superwizji.